Privacyverklaring Nobru

Nobru houdt zich vanzelfsprekend aan alle wetten en dus ook aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

We slaan gegevens op over kandidaten, opdrachtgevers en andere zakelijke relaties. Die gegevens delen we niet met anderen, tenzij de organisatie of persoon waar de gegevens over gaan daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aanbieden van cv’s van kandidaten aan opdrachtgevers.

Nobru gebruikt gegevens van relaties om hen te informeren over nieuwe producten, diensten of vacatures. Dat doen we onder meer per post en per mail.

Personen en organisaties kunnen de gegevens opvragen die op hen betrekking hebben. Ook hebben zij het recht die gegevens te corrigeren of te verwijderen. Het is ook mogelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Nobru van u bewaart en/of verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen dat verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw verzoek of bezwaar richten aan Nobru Technisch Personeel BV, Rondweg 73 5406 NK Uden, uden@nobru.nl.

Website
Onze website maakt gebruik van cookies. IP-adressen van websitebezoekers worden door ons bewaard. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. We gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak deze website wordt gebruikt. Dat doen we met een statistiekprogramma. Ook gebruiken we IP-adressen om onze website veilig en bereikbaar te houden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

CONTACT OPNEMEN